Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
||| |||

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Η Artia επιλογή και για τα Βιοκλιματικά Κτίρια

 

Στην Artia πορευόμαστε με όραμα και αυξημένο αίσθημα ευθύνης, εγκαινιάζοντας σήμερα το σπίτι του αύριο. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιοκλιματικών κατοικιών.

Όπως πάντα τηρούμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, λειτουργικότητας και κατασκευαστικής υπεροχής, διασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση σε κάθε έργο πράσινηςανάπτυξης που αναλαμβάνουμε. Ο τρόπος που εργαζόμαστε για μια ακόμη φορά ακολουθείσυγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν ως στόχο την καλύτερη δυνατή κάλυψη των δικών σας αναγκών.

Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν:

- Αρχική συνάντηση με τον πελάτη

Όπως σε κάθε κατασκευαστική εργασία, έτσι και στις βιοκλιματικές κατασκευές, ο σχεδιασμόςξεκινά αφού εντοπιστούν οι ανάγκες σας. Γνωρίζοντας καλύτερα εσάς, μπορούμε νασκιαγραφήσουμε με σαφήνεια το προφίλ του μελλοντικού σας οικήματος.

-Ανάλυση περιβάλλοντος

Το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί το βιοκλιματικό έργο παίζει σημαντικό ρόλο

στην όλη διαδικασία. Εξίσου σημαντικό στάδιο λοιπόν είναι η μελέτη αυτού του περιβάλλοντος

και η ανάλυση των ιδιαίτερών του χαρακτηριστικών που οδηγεί στη λήψη συγκεκριμένων

αποφάσεων.

- Προμελέτη

Στο στάδιο της προμελέτης προχωράμε στην ογκοπλασία (αν πρόκειται για ανέγερση) καιστον σχεδιασμό των χώρων, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμό σας προϋπολογισμό.Σας παρουσιάζουμε το ογκοπλαστικό σε προμακέτα ή φωτορεαλισμό και προχωράμε στασχέδια, τα οποία εξετάζουμε μαζί για να βεβαιωθούμε ότι το προτεινόμενο κτίριο και οι χώροιανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

- Τελικός σχεδιασμός & προδιαγραφές 

Στην τελική φάση του σχεδιασμού αφού καταλήξουμε στα σχέδια, ετοιμάζουμε τον φωτορεαλισμό και εφόσον ζητηθεί την τελική μακέτα και φυσικά μια σειρά τελικών σχεδίωνσυμπεριλαμβανομένων των κατόψεων, τομών, όψεων, αξονομετρικών, explodedαξονομετρικών κτλ.

Επίσης σε αυτή τη φάση γίνονται όλες οι απαραίτητες επαφές με τους προμηθευτέςπροκειμένου να επιλεχθούν τα υλικά και τα προϊόντα φινιρίσματος. Η ομάδα μας σε ρόλοσυντονιστικό και συμβουλευτικό, εξετάζει τις προτάσεις, παρουσιάζει τις εναλλακτικές λύσειςκαι διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που τελικά επιλέγονται είναι εναρμονισμένα με το budget καιεπιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα.

-Συνεργατικός Σχεδιασμός

Όπως συμβαίνει με όλες τις κατασκευές, έτσι και με τις βιοκλιματικές, το σημαντικότερο είναι τοκτίριο και ό χώρος να εκφράζει τη δική σας ξεχωριστή προσωπικότητα. Εφαρμόζοντας υψηλάκατασκευαστικά πρότυπα και συνδυάζοντας τον προηγμένο σχεδιασμό με την ασφάλεια, τηνκαινοτομία και τη λειτουργικότητα, τα βιοκλιματικά έργα που υπογράφουμε στοχεύουν στηνκάλυψη των αναγκών σας με τον επαρκέστερο τρόπο.

Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματιών του κλάδου με τους οποίουςσυνεργαζόμαστε, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις μένοντας πάντα εναρμονισμένοι μετο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό.

Facebook Twitter Google+ Pinterest